HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Mehmet ÖZDOĞAN

Mehmet ÖZDOĞAN

Prof. Dr.

Akademik Geçmiş
Lisans : HACETTEPE TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE)
Yüksek Lisans : HACETTEPE TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE)
Doktora : HACETTEPE TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ABD.
Telefonu :
Odası :
E-Posta : mehmet.ozdogan@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası : mehmet.ozdogan@hku.edu.tr
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

İdari ve Diğer Görevler: 1) Başasistan, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Genel Cerrahi Kliniği, 2003-2008 2) Acil Servis Sorumlusu, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2004-2005 3) Ankara ASKOM (Acil Servisler Koordinasyon Merkezi) Bilim Kurulu Üyesi, 2007-2008 4) Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2008-2012 5) Genel Cerrahi Klinik Şefi ve Eğitim Görevlisi, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2008 - 2013 6) Genel Cerrahi Kliniği, Özel Medline Hastanesi (Adana), 2013 – Haziran 2014

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

6.2 Doktora Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2015-06-18
Yönetilen Uzmanlık Tezleri:


1) Yıldız, F. “İnguinal Hernilerde Deri, Rektus Kılıfı, Transvers Fascia ve Fıtık Kesesinde Elastin ve Kollajen Düzeylerinin Saptanması”, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2005.

2) Gömceli, İ. “Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Renal İskemi-Reperfüzyon Hasarı Üzerine Etkisi”, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2006.


3) Gökakın, A.K. “Ardışık Yanık ve Peritonit Modelinde N-Asetilsistein’in oksidatif stres düzeyi ve doku hasarına etkisi”, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2007.


4) Devay, A.Ö. “Hafif ve Orta Derecede Hipoterminin Hepatektomi Yapılan Sıçanlarda Karaciğer Rejenerasyonu, Karaciğer hasarı ve Apoptoz Üzerine Etkisi”, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2008


5) Gülsur, T. “Yoğun Bakıma Yatırılan Travma Hastalarında NRS-2002 Skorunun Prognostik Değeri ve Mevcut Travma skorlama Sistemleri ile Karşılaştırılması”, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2009


6) Oruç, C. “Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu Sırasında Anterior Vagusun Hepatik Dalının Kesilmesinin Safra Kesesi Fonksiyonları Üzerine Etkisi”, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2010


7) İkiz, G.Z. “Genel Cerrahi Hastalarında Nütrisyonel Durum Değerlendirilmesi Amacıyla Farklı İki Yöntemin Karşılaştırılması”, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2011

Bilimsel Kurul Üyeliği ve Hakemlik Yaptığı Dergiler:

Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi

Turkish Journal of Medical Sciences

Ulusal Cerrahi Dergisi

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

BİLİMSEL ESERLER

Uluslararası indekslere giren dergilerde yayınlanan makaleler:

1. Ozgen, A., Akata, D., Arat, A., Ozdogan, M., Akhan, O. ve Ozmen, M.N, “Splenic Calcifications in Heterozygote Sickle Cell Patients”, Abdom Imaging, 24, 188-190, (1999).

2. Ozdogan, M., Baykal, A., Keksek, M., Yorganci, K., Hamaloglu, E. ve Sayek I, “Hydatid cyst of the spleen: treatment options”, Int Surg, 86, 122-126, (2001).

3. Ozdogan, M., Hamaloglu, E., Ozdemir, A. ve Ozenc, A, “Antegrade jejunojejunal intussusception after Roux-en-Y esophagojejunostomy as an unusual cause of stoperative intestinal obstruction: report of a case”, Surg Today, 31, 355-357, (2001).

4. Ozdogan, M., Baykal, A. ve Aran, O, “Amebic perforation of the colon: A rare and frequently fatal complication”, World J Surg, 28, 926-929, (2004).

5. Ozdogan, M, “Acute abdomen caused by a ruptured spontaneously infected mesenteric cyst”, Turk J Gastroenterol, 15, 120-121 (2004).

6. Ozdogan, M., Ersoy, E., Kulacoglu, H., Devay, A.O. ve Gundogdu H, “Letter to the Editor:  A case report of primary retroperitoneal hydatid cyst”, Turk J Gastroenterol, 15, 204-205 (2004).

7. Gurer, A., Ozdogan, M., Ozlem, N., Yildirim, A., Kulacoglu, H. ve Aydin, R, “Uncommon content in groin hernia sac”, Hernia, 20, 1-4 (2005).

8. Gürer, A., Özdoğan, M., Özlem, N., Öztürk, V., Gömceli, I., Selvi, E. ve Aydın, R, “Upper gastrointestinal bleeding caused by simultaneous Dieulafoy's Lesion and pre-pyloric peptic ulceration”, Turk J Gastroenterol, 16, 178-179 (2005)

9. Ozdoğan, M., Tosun, N., Ağalar, F., Eryılmaz, M. ve Aydınuraz, K, “An Evaluation of civilian aviation accidents in Turkey from 1955 to 2004”, Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, 11, 318-323 (2005).

10. Gurer, A., Gomceli, I., Ozdogan, M., Ozlem, N., Sozen, S. ve Aydin, R, “Is routine cavity drainage necessary in Karydakis flap operation? A prospective randomized trial”, Dis Colon Rectum, 48, 1797-1799 (2005).

11. Ozdogan, M., Oruk, I., Renda, N., Kaynaroglu, V. ve Baykal, A, “The effect of exogenous melatonin on experimental colonic anastomosis”, Acta Chir Belg, 105, 302-305 (2005).

12. Ozdogan, M., Baykal, A., Keksek, M., Yorganci, K., Hamaloglu, E. ve Sayek I, “Letter to the Editor: Primary Splenic Hydatidosis”, Dig Surg, 22, 204 (2005).

13. Ozdogan, M., Gurer, A., Gokakin, A.K., Gogkus, S., Gomceli, I. ve Aydin, R, “Treatment of severe subcutaneous emphysema by fenestrated angiocatheter”, Intensive Care Med, 31, 168 (2005).

14. Ozdogan, M., Baykal, A., Kavuklu, B. ve Aran, O, “Surgical treatment of chronic amebic colitis”, World J Surg, 29, 1440-1443 (2005).

15. Ozdogan, M., Ersoy, P.E., Dundar, K., Albayrak, L., Devay, S. ve Gundogdu, H, “Beneficial effect of hyperbaric oxygenation on liver regeneration in cirrhosis”, J Surg Res, 129, 260-264 (2005).

16. Özdoğan, M., Ağalar, F., Eryılmaz, M., Özel, G. ve Taviloğlu K, “Prehospital life support in trauma patients: basic or advanced trauma life support”, Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, 12, 87-94 (2006).

17. Özdoğan, M., Gürer, A., Çakır, B., Orhun, S., Gömceli, İ., Göğkuş, S. ve Aydın, R, “Follicular thyroid carcinoma in a patient with Graves’ disease”, Turk J Med Sci, 36, 57-59 (2006).

18. Agalar, C., Ozdogan, M., Agalar, F., Saygun, O., Aydinuraz, K., Akkus, A., Ceken, S. ve Akturk, S, “A rat model of polypropylene graft infection caused by Staphylococcus Epidermidis”, ANZ J Surg, 76,387-391 (2006).

19. Kaya, H., Tufan, H., Özdoğan, M ve Arslan, G, “The protective effect of low-dose dopamine on renal functions in hypotensive rats”, Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, 12, 189-194 (2006)

20. Ozdogan, M. ve Ozdogan, H, “Balloon tamponade with Sengstaken-Blakemore tube for penetrating liver injury: Case Report”, J Trauma, 60, 1122-1123 (2006)

21. Özdoğan, M., Çakar, S., Ağalar, F., Eryılmaz, M., Aytaç, B. ve Aydınuraz, K, “The epidemiology of the railway related casualties”, Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, 12, 235-241 (2006)

22. Eryılmaz, M., Özdoğan, M. ve Ağalar, F, “Remarks of 52 physicians participating into 8th Ankara Emergency (ERs) meeting of 2005 on resuscitative thoracotomy intervention”, Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, 12, 201-208 (2006)

23. Gomceli, I., Gurer, A., Ozdogan, M., Ozlem, N. ve Aydin, R, “Salmonella typhi abscess as a late complication of the simple cyst of the liver: a short report”, Turk J Gastroenterol, 17, 151-152 (2006)

24. Ozdogan, M. ve Kupelioglu A, “Crohn’s colitis perforation due to superimposed invasive amebic colitis: a case report”, Turk J Gastroenterol, 17, 126-129 (2006)

25. Ersoy, E., Ozdogan, M., Demirag, A., Aktimur, R., Kulacoglu, H., Kulacoglu, S. ve Gundogdu, H, “Giant adrenal myelolipoma associated with small bowel leiomyosarcoma: case report”, Turk J Gastroenterol, 17, 130-132 (2006)

26. Ozdogan, M., Devay, A.O., Gurer, A., Ersoy, E., Devay, S.D., Kulacoglu, H. ve Gundogdu, H, “Plasma total anti-oxidant capacity correlates inversely with the extent of acute appendicitis: a case control study”, World J Emerg Surg, 1, 6 (2006)

27. Ozlem, N., Ozdogan, M., Gurer, A., Gomceli, I. ve Aydin, R, “Should the thyroid bed be drained after thyroidectomy?”, Langenbecks Arch Surg 391, 228-230 (2006)

28. Ozdogan, M., Gurer, A., Gokakin, A.K., Kulacoglu, H. ve Aydin, R, “Thrombolysis via an operatively placed mesenteric catheter in portal and superior mesenteric vein thrombosis: report of a case”, Surg Today, 36, 846-848 (2006)

29. Deniz, T., Agalar, C., Ozdogan, M., Comu, F., Emirdogan, M., Taksin, S., Saygun, O., ve Agalar, F, “Oral carbohydrate solution ameliorates endotoxemia-induced splanchnic ischemia”, Dig Dis Sci, 52, 287-91 (2007)

30. Ozdogan, M. ve Taviloglu, K, “Towards a combined trauma and emergency general surgery service”, Ind J Trauma Anaesth Crit Care, 7, 449-451 (2006)

31. Ersoy, E., Ozdogan, M., Kulacoglu, H. ve Gundogdu, H, “Retained foreign body in the axillary region: a case report”, Eastern Mediterranean Health Journal, 14, 1222-1224 (2008)

32. Gurer, A., Ozlem, N., Gokakin, A.K., Ozdogan, M., Kulacoglu, H. ve Aydin, R, “A Novel Material in Seton Treatment of Fistula-in-Ano”, Am J Surg, 193, 794-796 (2007)

33. Ozdogan, M., Yildiz, F., Gurer, A., Orhun, S., Kulacoglu, H ve Aydin, R, “Changes in collagen and elastic fiber contents of the skin, rectus sheath, transversalis fascia and peritoneum in primary inguinal hernia patients”, Bratisl Lek Listy, 107, 235-238 (2006)

34. Gurer, A., Ozdogan, M., Gomceli, I., Demirag, A., Gulbahar, O., Arikok, T., Kulacoglu, H., Dundar, K. ve Ozlem, N, “Hyperbaric oxygenation attenuates renal ischemia-reperfusion injury in rats”, Transplant Proc, 38, 3337-3340 (2006)

35. Ersoy, E., Ozturk, V., Yazgan, A., Ozdogan, M. ve Gundogdu, H, “Effect of polylactıc acid film barrier on intra-abdomınal adhesion formation”, J Surg Res, 147, 148-152 (2008)

36. Kulacoglu, H., Ozdogan, M., Gurer, A., Ersoy, PE., Devay, AO., Devay, SD., Gulbahar, O. ve Gogkus, S, “Prospective comparison of local, spinal, and general types of anaesthesia regarding oxidative stres following Lichtenstein hernia repair”, Bratisl lek Listy, 108, 335-339 (2007)

37. Gürer, A., Özdoğan, M., Gökakın, AK., Gömceli, İ., Gülbahar, Ö., Arıkök, AT., Kulaçoğlu, H. ve Aydın, R, “Tissue oxidative stress level and remote organ injury in two-hit trauma model of sequential burn injury and peritoneal sepsis are attenuated with N-acetylcstein treatment in rats”, Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, 15, 1-6 (2009)

38. Agalar, C., Kilic, D., Ceken, S., Ozdogan, M., Yasar, E., Ozturk, E. ve Denkbas, EB, “Inhibition of Staphylococcus Epidermidis Colonization with Fusidic Acid-Impregnated Catheters”, Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 22, 160-173 (2007)

39. Gündoğdu, H., Eren, E., Aktimur, R., Kulaçoğlu, H., Özdoğan, M., Öztürk, V. ve Acar, T, “Evaluation of nutritional risk on admission to the general surgery department”, Bratisl Lek Listy, 109, 57-60 (2008)

40. Ozyaylali, I., Ersoy, E., Yazicioglu, D., Ozdogan, M., Oruc, T. ve Kulacoglu, H, “Founding the first hernia center in Turkey”, Hernia, 12, 117-120 (2008)

41. Özdoğan, M., Yılmaz, K.B., Özaslan, C., Gürer, A., Gülbahar, Ö. ve Ersoy, E, “Scalpel versus Electrocautery Dissections: The Effect on Wound Complications and Pro-Inflammatory Cytokine Levels in Wound Fluid” Turk J Med Sci, 38, 111-116 (2008)

42. Taviloglu, K., Ozdogan, M, “Current Trends in Trauma Education and Thoughts about Emergency Surgery in Turkey”, Israeli Journal of Emergency Medicine, 8, 15-19 (2008)

43. Ersoy, E., Devay, A.O., Aktimur, R., Doganay, B., Ozdogan, M. ve Gundogdu, H, “Comparison of the short-term results after Limberg and Karydakis procedures for pilonidal disease: Randomized prospective analyses of 100 patients”. Colorectal Disease, 11, 705-10 (2008)

44. Deniz, T., Agalar, C., Ozdogan, M., Edremitlioglu, M., Eryilmaz, M., Devay, S.D., Deveci, O. ve Agalar, F, “Mild hypothermia improves survival during hemorrhagic shock without affecting bacterial translocation”. J Invest Surg, 22, 22-8 (2009)

45. Ersoy, E., Ozturk, V., Yazgan, A., Ozdogan, M. ve Gundogdu, H, “Comparision of the two types of bioresorbable barriers to prevent intra-abdominal adhesions in rats”. J Gastrointest Surg, 13, 282-6 (2009)

46. Cevik, Y., Ozdogan, M., “The Role of Urine Trypsinogen-2 Test in the Differential Diagnosis of the Acute Pancreatitis in the Emergency Department”. Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, 16, 125-9 (2010)

47. Köseoğlu, Z., Özdoğan, M, Kuvvetli, A., Kösenli, Ö., Oruç, C., Önel, S., Daş, K.,  ”Increased nutritional risk in major trauma: correlation with complications and prolonged length of stay”. Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, 17, 521-4 (2011)

48. Karateke, F., Özdoğan, M., Özyazıcı, S., Daş, K., Önel, S., Gülnerman, YC. “The manegement of penetrating abdominal trauma by diagnostic laparoscopy: A prospective non-randomized study”. Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, 19, 53-7 (2013)

49. Das, K., Karateke, F., Onel, S., Ozkaya, M., Okten, A.İ., Aziret, M., Özdoğan, M. “Can tired bullets cause serious injuries? A case report and review of the literature”. Injury, 44, 144-5 (2013)

50. Das, K., Karateke, F., Menekse, E., Ozdogan, M., Aziret, M., Erdem, H., Cetinkunar, S., Ozdogan, H., Sozen, S. “Minimizing shoulder pain following laparoscopic cholecystectomy: A prospective, randomized controlled trial”. J Laparoendosc Adv Surg Tech. 23, 179-82 (2013)

51. Karateke, F., Ozyazici, S., Menekse, E., Das, K., Ozdogan, M. “Unusual Presentations of Actinomycosis: Anterior Abdominal Wall and Appendix: Report of three Cases”. Balkan Med J. 30, 315-7 (2013)

52. Karateke, F., İkiz GZ., Kuvvetli, A., Menekşe, E., Daş, K., Özyazıcı, S., Atalay, BG, Özdoğan, M. "Evaluation of nutritional risk screening-2002 and subjective global assessment for general surgery patients: a prospective study." J Pak Med Assoc. 63, 1405-1408 (2013)

53. Ozdogan, M., Kuvvetli, A., Das, K., Oruc, C., Karateke, F., Aydin, M., Pekcici, MR., Akova, A., Gulsur, T., Farsidfar, D. "Effect of preserving hepatic vagal nerve during Laparoscopic Nissen Fundoplication on postoperative biliary functions." World Journal of Surgery, 37, 1060–1064, (2013)

54. Karateke, F., Demirtürk, P., Menekse, E., Daş, K., Özyazıcı, S., Bali, İ., Özdoğan, M. “Asymptomatic breast carcinoma representing with gastric metastasis: A case report and review of the literaure” J Med Cases, 4, 6: 369-371 (2013)

55. Ozyazici, S., Karateke, F., Menekse, E., Das, K., Demirturk, P., Ozdogan, M."Metastasis from prostatic carcinoma causing acute appendicitis: Report of a Case". Int J Surg Case Rep. 28, 4:409-11 (2013)

56. Karateke, F., Özyazici, S., Das, K., Menekse, E., Önal, S., Ozdogan, M., Ozmen, MM., Agalar, F., Ertekin, C. “Türkiye’deki genel cerrahların penetran karın travmalarına yaklaşımı: Uygulama anketi”. Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery, 19, 5: 463 – 8 (2013)

57. Menekse E, Ozdogan M, Karateke F, Ozyazici S, Demirturk P, Kuvvetli A. “Laparoscopic rectopexy for solitary rectal ulcer syndrome without overt rectal prolapse. A case report and review of the literature” Ann Ital Chir. 85 (ePub):pii/S2239253X14022208 (2014)

58. Das K, Uzun AS, Bozkurt H, Karateke F, Menekse E, Nacar H, Ozdogan M. “Diathermy versus scalpel in Limberg flap in pilonidal sinus surgery. A prospective randomized trial” Ann Ital Chir. 85: 148-152 (2014)

59. Das K, Ozdogan M, Karateke F, Uzun AS, Sozen S, Ozdas S. “Comparison of APACHE II, P-POSSUM and SAPS II scoring systems in patients underwent planned laparotomies due to secondary peritonitis” Ann Ital Chir. 85: 16-21 (2014)

60. Şeker, G., Kulacoglu, H. Öztuna, D., Topgül, K., Akyol, C., Çakmak, A., Karateke, F., Özdoğan, M., Ersoy, E., Gürer, A., Zerbaliyev, E., ve ark. “Changes in the Frequencies of Abdominal Wall Hernias and the Preferences for their Repair: a Multicenter National Study from Turkey” Int Surg 99: 534–542 (2014)

61. Karateke, F., Ozyazici, S., Menekse, E., Ozdogan, H., Kunt, M., Bozkurt, H., Bali, I., Ozdogan, M. “ULTRAPRO® Hernia System versus Lichtenstein repair in treatment of primary inguinal hernias: A prospective randomized controlled study”. Int Surg. 99: 391–397 (2014), DOI: 10.9738/INTSURG-D-14-00064.1

62. Karaca, S., Gundogdu, H., Ozdogan, M., Ersoy, E. “ Intravenous versus Oral Antibiotic Prophylaxis Efficacy for Elective Laparoscopic Cholecystectomies: a Prospective Randomized Controlled Trial” Indian Journal of Surgery DOI 10.1007/s12262-013-0954-9 (2013)

63. Ozdogan, H., Karateke, F., Ozdogan, M., Satar, S. “The wounded Syrian refugees in Turkey: The effects on intensive care in a tertiary care center” The Lancet (Kabul edildi)

Ulusal dergilerde yayınlanan makaleler:

1. Kavuklu, B., Baykal, A., Özdoğan, M., Kaynaroğlu, V., Aran, Ö. ve Sayek, İ, “Akut kolesistitte laparoskopik yöntemin üstünlükleri”, Çağdaş Cerrahi Dergisi, 11, 203-207 (1997).

2. Kavuklu, B., Baykal, A., Özdoğan, M., Hamaloğlu, E., Onat, D. ve Sayek, İ, “60 yaş üstü hastalarda laparoskopik kolesistektominin yeri”, Endoskopik, Laparaskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 1, 17-21 (1998).

3. Ağalar, F., Özdoğan, M., Daphan, C.E., Topaloğlu, S. ve Sayek, İ, “Akut karınla başvuran geriatrik hastalarda cerrahi tedavi ve sonuçları”, Geriatri, 2, 1-4 (1999).

4. Özdoğan, M., Ağalar, F., Daphan, C.E., Topaloğlu, S., Çakmakçı, M. ve Sayek, İ, “Geriatrik travmada mortalite ve morbiditeye etki eden faktörler”, Ulusal Travma Derg, 5, 189-193, (1999).

5. Altun, H., Özdoğan, M., Abbasoğlu, O., Akhan, O. ve Sayek, İ, “Karaciğer apselerinde değişen tedavi yöntemleri”, Ankara Cerrahi Dergisi, 5, 233-236 (2000).

6. Gömceli, İ., Özdoğan, M., Gürer, A., Kulaçoğlu, H. ve Aydın, R, “Ramadan fasting increases the incidence of peptic ulcer perforation”, Ankara Cerrahi Dergisi, 7, 71-74 (2005).

7. Özdoğan, M. ve Ağalar, F, “İntraabdominal enfeksiyonlar”, Doktor, 25, 106–111 (2005).

8. Gömceli, İ., Özdoğan, M., Gürer, A., Tosun, Ö., Türbedar, E. ve Aydın, R, “Hiperbarik oksijen tedavisinin derin yumuşak doku enfeksiyonlarında kullanımı: Üç olgu sunumu”, Ankara Cerrahi Dergisi, 25, 25-29 (2005).

9. Özdoğan, M., Gürer, A., Gökakın, A.K., Ersoy, E., Kulaçoğlu, H. ve Aydın, R, “Yetişkinlerde akut apandisitin ayırıcı tanısında rutin rektal muayenenin yeri”, Ulusal Cerrahi Dergisi, 21,175-178 (2005)

10. Özdoğan, M., Gürer, A., Gündoğdu, H., Ersoy, E. ve Duman, S, “ Extreme short bowel can be weaned from parenteral nutrition by oral transition diet”, Yeditepe Medical Journal, 1, 11-14 (2007)

11. Gürer, A., Özlem, N., Kıyak, G., Sözen, S., Özdoğan, M. ve Aydın, R, “The evaluation of trauma patients in intensive care units by scoring systems”, Yeditepe Medical Journal, 2, 15-18 (2007)

12. Gömceli, İ., Özdoğan, M., Gürer, A., Göğkuş, S., Kulaçoğlu, H. ve Aydın, R, “Coklu blast yaralanma nedeni ile sevk edilen 20 travma hastasının yönetiminde hastane organizasyonu”, Ulusal Afet Dergisi, 1, 63 - 65 (2006)

13. Devay, A.Ö, Karakaş, Ö,. Aygül, V., Özdoğan, M., Güler, Ç. ve Tosun, N, “Güney Asya tsunami felaketi: Sağlık ocağı düzeyindeki bir geçici tıp merkezinde yapılan cerrahi uygulamalar”, Ulusal Afet Dergisi, 1, 73-77 (2006)

14. Gürer, A., Özdoğan, M., Ersoy, E., Tosun, Ö., Kulaçoğlu, K., Gündoğdu, H. ve Aydın, R, “Anorektal apselerin tanı ve tedavisinde manyetik rezonans görüntülemenin yeri”, Yeditepe Medical Journal, 2, 19-21 (2007)

15. Ersoy, E., Öztürk, V. ve Özdoğan, M, “Aksiler meme dokusu: Olgu sunumu ve literatürün taranması”, Yeditepe Medical Journal, 2, 59-61 (2007)

16. Gürer, A., Göğkuş, S., Ersoy, E., Özdoğan, M. ve Aydın, R, “Akut apandisitte skorlama sistemlerinin karşılaştırılması”, KSÜ Tıp fakültesi Dergisi, 3, 73-5 (2006)

17. Karateke, F., Önal, S., Özyazıcı, S., Özdoğan, M. “Süperior Mezenterik Arter Sendromu: Bir olgu sunumu”. Ulusal Cerrahi Dergisi, 1, 38-41 (2012)

18. Önel, S., Karateke, F., Kuvvetli, A., Özyazıcı, S., Özdoğan, M. Ektopik Meme Kanseri: Olgu sunumu. Ulusal Cerrahi Dergisi, DOI: 10.5152/UCD.2013.23 (2013).

19. Karateke, F., Menekşe, E., Daş, K., Özyazıcı, S., Sözen, S., Bozkurt, H., Önel, S., Özdoğan, M. Pankreasın kistik neoplazilerinde tanı ve tedavi: 12 olgunun analizi ve literatür taraması. Dicle Tıp Dergisi, 39, 547-51, doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0198 (2012)

20. Önel, S., Karateke, F., Özyazıcı, S., Menekşe, E., Kuvvetli, A., Özdoğan, M. “Kompleks Kasık Fıtıklarının Onarımında Uyguladığımız Anterior Preperitoneal Yaklaşımlı Ameliyat Tekniğimiz” Cukurova Medical Journal, 39, 822-8 (2014)
 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

1. Ozdogan, M., Agalar, F., Daphan, C.E., Cakmakci, M. ve Sayek, İ, “Factors Affecting Mortality and Morbidity in Geriatric Trauma”, Poster Presentation,  The 3rd European Congress of Trauma and Emergency Surgery, 28, Lyon, 1999.

2. Ozdogan, M., Keskek, M., Baykal, A., Yorgancı, K. ve Sayek, I, “Hydatid Cyst of the Spleen: Treatment Options”, Poster Presentation, 10th Anniversary of Eurosurgery, 172, İstanbul, 2000.

3. Ozdogan, M., Altun, H., Abbasoglu, O. ve Sayek, I, “Bile Duct Injuries during Laparoscopic Cholecystectomy: A Multicenter Trial”, Oral Presentation, 10th Anniversary of Eurosurgery, 97, İstanbul, 2000.

4. Kavuklu, B., Baykal, A., Karakoc, D., Ozdogan, M., Aran, O. ve Ozenc, A, “Surgical Treatment of Chronic Amebic Colitis”, Oral Presentation, 10th Anniversary of Eurosurgery, 118, İstanbul, 2000.

5. Ozdogan. M, “Balloon Tamponade with Sengstaken-Blakemore Tube for Penetrating Liver Injury”, Poster Presentation, 6th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Rotterdam, 2004 (Bildiri kitabı CD formatındadır).

6. Ozdogan, M., Tosun N., Agalar. F. ve Eryilmaz M, “Aviation Accidents in Turkey from 1955 to 2003”, Poster Presentation, 6th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Rotterdam, 2004 (Bildiri kitabı CD formatındadır).

7. Ozdogan, M., Cakar, S., Agalar, F., Eryilmaz, M., Aytac, B. ve Aydinuraz A.K, “The Epidemiology of Railway Related Casualities in a Developing Country”, Poster Presentation, 6th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Rotterdam, 2004 (Bildiri kitabı CD formatındadır).

8. Aydinuraz, A.K., Agalar. F., Eryilmaz. M. ve Ozdogan M, “Objective Assessment of Triage Education:  Structured Audiovisual Injury Scenarios”, Oral Presentation, 6th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Rotterdam, 2004 (Bildiri kitabı CD formatındadır).

9. Aydinuraz, A.K., Eryilmaz, M., Ozdogan, M. ve Agalar, F, “Over-Triage, Beneficial, When? A Preliminary Study”, Oral Presentation, 6th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, Rotterdam, 2004 (Bildiri kitabı CD formatındadır).

10. Özdoğan, M., Ersoy, P.E., Dündar, K., Albayrak, A.L., Devay, S. ve  Gündoğdu, H, “Beneficial Effect of Hyperbaric Oxygen Treatment on Regeneration of Remnant Liver after Partial Hepatectomy in Cirrhotic Mice”, Oral Presentation, 40th Congress of the European Society for Surgical Research, Konya, Eur Surg Res (suppl 1), 26, 2005.

11. Gurer, A., Ozdogan, M., Ozlem, N., Yildirim, A., Kulacoglu, H. ve Aydin, R, “Uncommon Contents in Groin Hernia Sacs”, Oral Presentation, 40th Congress of the European Society for Surgical Research, Konya, Eur Surg Res (suppl 1), 65, 2005.

12. Gurer, A., Gomceli, I., Ozdogan, M., Ozlem, N., Sozen, S., Aydin, R, “Is Routine Cavity Drainage Necessary in Karydakis Flap Operation ? A Prospective Randomized Trial”, Oral Presentation, 40th Congress of the European Society for Surgical Research, Konya, Eur Surg Res (suppl 1), 66, 2005.

13. Gurer, A., Ozlem, N., Ozdogan, M., Gomceli I., Gokakin A.K., Kulacoglu, H. ve Aydin, R, “Unusual Localization of Cystic Hydatidosis”, Poster Presentation, 40th Congress of the European Society for Surgical Research, Konya, Eur Surg Res (suppl 1), 73, 2005.

14. Özdoğan, M., Gürer, A., Gökakın, A.K., Ersoy, E., Kulaçoğlu, H. ve Aydın R, “Rectal examination in the differential diagnosis of acute appandicitis in adults”, XXI. Biennial Congress of International Society of the University of Colon and Rectal Surgeons, İstanbul, 2006

15. Selcuk, H., Gundogdu, H., Ersoy, E., Uruc, I., Ozdogan, M. and Yilmaz, U, “Treatment of delayed diagnosed buried bumper syndrome”, Poster sunumu, 28th ESPEN, İstanbul, 2006

16. Gundogdu, H.R., Ersoy, E., Aktimur, R., Devay, A.O., Ozdogan, M. and Temel, H, ”NRS-2002 and SGA in determining the nutritional status of gastrointestinal cancer patients”, Poster sunumu, 30th ESPEN, Florence, Italy, 2008

17. Özdoğan, M., Ersoy, E., Kılıç, Y.A., Gündoğdu, R.H., Devay, A.Ö ve Karaca, A.S. “Reliability of different predictive systems in gastrointestinal surgical patients”, Poster sunumu, 10th  European Congress of Trauma and Emergency Surgery (ESTES), Antalya, Türkiye, 2009

18. Das, K., Karateke, F., Menekse, E., Ozdogan, M., Aziret, M., Erdem, H., Cetinkunar, S., Ozdogan, H., Sozen, S. “Minimizing shoulder pain following laparoscopic cholecystectomy: A prospective, randomized controlled trial”. Poster sunumu, European Surgical Society (ESS), İstanbul, 2012

19. Karaca, A.S.,Das, K., Karateke, F., Menekse, E., Arslan, E., Ersoy, E., Ozdogan, M., Gundogdu, H. “Intravenous Versus Oral Antibiotic Prophylaxis Efficacy for Elective Laparoscopic Cholecystectomies: A Prospective Randomized Controlled Trial” Poster sunumu, European Surgical Society (ESS), İstanbul, 2012

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

1. Özdoğan, M., Ağalar, F., Daphan, C.E., Topaloğlu, S. ve Çakmakçı, M, “Yaşlılarda Travma Nedenleri ve Sonuçları Etkileyen Faktörler”, Sözlü Sunum, 2. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul, 49, 1997.

2. Ağalar, F., Özdoğan, M., Daphan, C.E., Topaloğlu, S, Cakmakci, M, “Yaşlılarda Akut Karın Nedenleri ve Sonuçları Etkileyen Faktörler”, Sözlü Sunum, 2. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul, 122 1997.

3. Daphan, C.E., Özdoğan, M., Ağalar, F., Çakmakçı, M. ve Sayek, İ, “İntestinal Obstrüksiyon nedeni ile Ameliyat Edilen Hastalarda Sonuçlara Etki Eden Faktörler”, Sözlü Sunum, 2. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, İstanbul, 158, 1997.

4. Özdoğan, M., Abbasoğlu, O., Altun, H. ve Sayek, İ, “Laparaskopik Kolesistektomi Sırasında Safra Yolu Yaralanmaları: Çok Merkezli Tarama Çalışması”, Sözlü Sunum, 4. Hepato-pankreato-bilier Cerrahi Kongresi, Antalya, 95, 1999.

5. Abbasoğlu, O., Özdoğan, M., Altun, H., Hamaloğlu, E. ve Sayek, İ, “Ultrasonik Diseksiyon Yöntemi ile Karaciğer Rezeksiyonu”, Sözlü Sunum, 4. Hepato-pankreato-bilier Cerrahi Kongresi, Antalya, 124, 1999.

6. Özdoğan, M., Altun, H., Akhan, O. ve Sayek, İ, “Karaciğer Apselerinde Değişen Tedavi Yöntemleri”, Sözlü sunum, 4. Hepato-pankreato-bilier Cerrahi Kongresi, Antalya, 125, 1999.

7. Dinçer, İ., Kocagöz, T., Baykal, A. ve Özdoğan, M, “Bakteriyel Translokasyon ve Dokulardaki Bakteri Miktarının “LightCycler” ile Saptanması”, Sözlü Sunum, 1. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Kapadokya, 86, 2000.

8. Özdoğan, M., Gürer, A., Gökakın, A.K., Göğkuş, S., Gömceli, İ. ve Aydın, R, “Cilt altı Amfizem Tedavisinde Basit ve Etkili Bir Yöntem”, Sözlü sunum, 5. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Mersin, 2004 (Bildiri kitabı CD formatındadır)

9. Gürer, A., Gömceli, İ., Özlem, N., Gökakın, A.K., Özdoğan, M. ve Aydın, R, “1990-2004 yılları arası 522 travma hastasında intraoperatif mortalite nedenleri”, Sözlü sunum, 5. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Mersin, 2004 (Bildiri kitabı CD formatındadır)

10. Gömceli, İ., Gürer, A., Özlem, N., Özdoğan, M. ve Aydın, R, “Pankreas adenokarsinomunun duodenuma invazyonu sonucu üst gastrointestinal sistem kanaması: Olgu sunumu”, Sözlü sunum, 5. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Mersin, 2004 (Bildiri kitabı CD formatındadır)

11. Özdoğan, M., Vural, E.S., Akdoğan, M, “Künt torakoabdominal travma nedeniyle oluşan hemidiafram ve böbrek avülziyonu. Torakotomi ve aortaya kros klemp ile tedavi edilen bir vaka”, Sözlü sunum, 5. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Mersin, 2004 (Bildiri kitabı CD formatındadır)

12. Aydınuraz, K,. Eryılmaz, M., Daphan, C.E., Saygun, O., Özdoğan, M. ve Ağalar, F, “Türkiye ve afet. İnternet veri tabanında taranan bilimsel yazıların değerlendirilmesi”, Sözlü Sunum, 1. Ulusal Afet Tıbbı Kongresi, Antalya, 133, 2004.

13. Özdoğan, M., Eryılmaz, M., Aydınuraz, K. ve Ağalar, F, “Demiryolu kazalarinin medikal analizi: Literatür taraması”, Poster Sunumu, 1. Ulusal Afet Tıbbı Kongresi, Antalya, 173, 2004.

14. Özdoğan, M., Eryılmaz, M., Aydınuraz, K. Ağalar, F, “Majör uçak kazalarinin medikal analizi: Literatür taramasi”, Poster Sunumu, 1. Ulusal Afet Tıbbı Kongresi, Antalya, 173, 2004.

15. Özdoğan, M., Baykal, A., Oruk, İ., Renda, N. ve Kaynaroğlu, V, “Melatoninin deneysel kolonik anastomoz iyileşmesi üzerine etkisi”, Poster Sunumu, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 422, 2004

16. Devay, A.Ö., Özdoğan, M., Ersoy, E., Gürer, A., Devay, S., Kulaçoğlu, H. ve Gündoğdu, “Akut apandisit tanısıyla ameliyat edilen hastalarda serum malondialdehit düzeylerindeki değişimler”, Sözlü sunum, V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 104, 2005.

17. Özdoğan, M., Gürer, A., Gökakın, A.K., Ersoy, E., Kulaçoğlu, H. ve Aydın, R, “Yetişkinlerde akut apandisitin ayırıcı tanısında rutin rektal tuşenin yeri” Sözlü sunum, V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 115, 2005.

18. Eryılmaz, M., Özdoğan, M. ve Ağalar, F, “2005 yılı 8. Ankara aciller toplantısına katılan 52 hekimin resüsitatif torakotomi girişimi ile ilgili görüşleri”, Sözlü sunum, V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 165, 2005.

19. Özdoğan, M., Gömceli, İ., Bektaşer, B., Oğuz, T., Göğkuş, S., Kulaçoğlu, H. ve Tosun, N, “Çoklu organ yaralanması tanıyla ülkeler arası transferi yapılan 20 hasta için acil servis triaj uygulaması ve hastane organizasyonu”, Sözlü sunum, V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 224, 2005.

20. Devay, A.Ö., Aygül, V., Karakaş, Ö., Özdoğan, M., Güler, Ç. ve Tosun, N, “Güney Asya tsunami felaketi sonrasında afet bölgesinde kurulan geçici birinci basamak sağlık merkezlerinde verilen sağlık hizmeti”, Sözlü sunum, V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 225, 2005.

21. Deniz, T., Ağalar, C., Çomu, F., Ağalar, F., Emirdoğan, M., Taşkın, S. ve Özdoğan, M, “Ratlarda endotoksemi modelinde maltodekstrinin bakteriyal translokasyon ve ileal akım üzerine etkisi”, Sözlü sunum, V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 228, 2005.

22. Gömceli, İ., Özdoğan, M., Gürer, A., Göğkuş, S., Kulaçoğlu, H. ve Aydın, R, “Şarapnel yaralanmalı 20 hastanın retrospektif değerlendirilmesi” Sözlü Sunum, V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 259, 2005.

23. Ersoy, E., Özdoğan, M., Demirağ, A., Aktimur, R., Kulaçoğlu, H., Kulaçoğlu, S. ve Gündoğdu, H, “İnce barsak leiomyosarkomu ile birlikte görülen dev adrenal myelolipom: olgu sunumu”, Poster sunumu, III. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi, Antalya, 15, 2005.

24. Devay, S.D., Devay, A.Ö., Bukan, N., Gülbahar, Ö., Özdoğan, M., Yüksel, T. ve Sancak, B, “Malondialdehide (MDA) and total antioxidant status (TAS) levels for non-perforated acute appendicitis patients in preoperative period”, Poster sunumu, 19. Ulusal Biyokimya Kongresi, Antalya, 98, 2005.

25. Özdoğan, M., Ersoy, E., Dündar, K., Albayrak, L., Devay, S. ve Gündoğdu, H, “Hiperbarik oksijen tedavisinin sirotik sıçanlarda postoperatif karaciğer fonksiyonları ve rejenerasyonu üzerine olan etkisi”, Sözlü Sunum, III. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, Ankara, 75, 2005.

26. Gürer, A., Özdoğan, M., Gömceli, İ., Gülbahar, Ö., Arıkök, A.T., Kulaçoğlu, H., Özlem, N. ve Aydın, R, “Hiperbarik oksijen tedavisinin renal iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine etkisi”, Sözlü Sunum, III. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, Ankara, 82, 2005.

27. Özdoğan, H., Akdoğan, M. ve Özdoğan, M, “Turistik bir bölgede gerçekleşen boğulma kazalarının analizi”, Poster sunumu, XIII. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, 70, 2006

28. Özdoğan, M., Gürer, A., Gökakın, A.K., Gömceli, İ., Gülbahar, Ö., Arıkök, T., Kulaçoğlu, H. ve Aydın, R, “Ardışık yanık ve peritonit modelinde N-asetilsistein’in oksidatif stres düzeyi ve doku hasarına etkisi”, Sözlü sunum, Ulusal Cerrahi Kongresi, 14, Antalya, 2006

29. Gündoğdu, H., Ersoy, E., Aktimur, R., Kulaçoğlu, H., Özdoğan, M., Öztürk, V. ve Acar, T, “Genel cerrahi kliniklerinde yatış anındaki nütrisyon riski” Sözlü sunum, Ulusal Cerrahi Kongresi, 14, Antalya, 2006

30. Özdoğan, M., Devay, A.Ö., Gürer, A., Ersoy, E., Devay, S.D., Kulaçoğlu, H. ve Gündoğdu, H, “Akut apandisitte plazma total antioksidan kapasitesi inflamasyonun şiddeti ile ters orantılıdır” Sözlü sunum, Ulusal Cerrahi Kongresi, 14, Antalya, 2006

31. Gürer, A., Özdoğan, M., Ersoy, E., Tosun, Ö., Kulaçoğlu, H., Gündoğdu, H. ve Aydın, R, “Anorektal apselerin tanı ve tedavisinde manyetik rezonans görüntülemenin yeri”, Poster sunumu, Ulusal Cerrahi Kongresi, 14, Antalya, 2006

32. Gürer, A., Özlem, N., Özdoğan, M., Gömceli, İ., Kulaçoğlu, H. ve Aydın, R,”Anormal yerleşimli kist hidatikler” Poster sunumu, Ulusal Cerrahi Kongresi, 14, Antalya, 2006

33. Özdoğan, M., Yılmaz, K.B., Özaslan, C., Gürer, A., Gülbahar, Ö. ve Ersoy, E, “Mastektomide keskin diseksiyon ve koter diseksiyonu tekniklerinin postoperatif yara komplikasyonları ve yara sıvısındaki sitokin düzeyleri üzerine etkileri” Poster sunumu, Ulusal Cerrahi Kongresi, 14, Antalya, 2006

34. Ersoy,E., Öztürk, V. ve Özdoğan, M, “Aksiler meme dokuları” Poster sunumu, 9. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 132, Ankara, 2006

35. Özdoğan, M., Ersoy, E., Kılıç, YA., Gündoğdu, RH., Devay, AÖ. Ve Karaca, AS, “Nutritional risk screening 2002 skoru cerrahi riski öngörür mü?” Sözlü sunum, IV. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 373, Ankara, 2007

36. Deniz, T., Ağalar, C., Özdoğan, M., Edremitlioğku, M., Eryılmaz, M., Devay, SD., Deveci, Ö. ve Ağalar, F, “Hipotermi deneysel hemorajik şok modelinde sağkalımı arttırmakta, bakteriyel translokasyonu etkilememektedir” Sözlü sunum, IV. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 374, Ankara, 2007

37. Ersoy, E., Özdoğan, M., Devay, AÖ., Yaşar, U., Öztürk, L., Aygar, M. ve Gündoğdu, RH, “Santral venöz kateterizasyon; kim tarafından, nerede, hangi riskle?” Sözlü sunum, IV. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 394, Ankara, 2007

38. Durusu, M., Eryılmaz, M., Özdoğan, M., Topuzlar, M., Öner, M.M., Özer, T., Uzar, A.İ. ve Öner, K, “Deneysel kontrolsüz hemorajik şok modelinde düşük volümlü ve ılımlı hipotansif sıvı resüsitasyonları arasında tedavi etkinliği”, Sözlü sunum, VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 67, Antalya, 2007

39. Ersoy, E., Öztürk, V., Yazgan, A., Özdoğan, M. ve Gündoğdu H, “Postoperatif karın içi yapışıklıkların önlenmesinde iki emilebilen film bariyerin karşılaştırılması”, Poster sunumu, Poster sunumu, Ulusal Cerrahi Kongresi, 249, Antalya, 2008

40. Ersoy, E., Özdoğan, M., Devay, AÖ., Yaşar, U., Öztürk, L., Aygar, M., Gündoğdu, RH. Santral venöz kateterizasyon uygulamalarında komplikasyonları etkileyen faktörler. Poster sunumu, Poster sunumu, Ulusal Cerrahi Kongresi, 153, Antalya, 2008

41. Özdoğan, M., Gündoğdu, H., Devay A.Ö. ve Ersoy, E, “Şilöz asit: Total Gastrektomiden sonra çok nadir bir komplikasyon”, Poster sunumu, Ulusal Cerrahi Kongresi, 297, Antalya, 2008

42. Ersoy, E., Devay, A.Ö., Aktimur, R., Doğanay, B., Özdoğan, M. ve Gündoğdu, H, “Pilonidal sinüs cerrahisinde Limberg ve Karydakis prosedürlerinin erken dönem sonuçları: 100 hastanın randomize prospektif analizi”, Poster sunumu, Ulusal Cerrahi Kongresi, 353, Antalya, 2008

43. Genç, V., Ensari, E., Ersoy, E., Uğurlu, C., Yavuz, A., Ölçücüoğlu, E., Ergül, E., Özdoğan, M. ve Kulaçoğlu, H, “Hekimler inguinal herni onarımında hangi yöntemi tercih ediyorlar? Bir dekat sonra”, Poster sunumu, Ulusal Cerrahi Kongresi, 446, Antalya, 2008

44. Gürer, A., Göğkuş, S., Ersoy, E., Özdoğan, M. ve Aydın, R, “Akut apandisitte skorlama sistemlerinin karşılaştırılması”, Poster sunumu, Ulusal Cerrahi Kongresi, 447, Antalya, 2008

45. Karaca, A.S., Gündoğdu, H., Aktimur, R., Devay, A.Ö., Ersoy, E. ve Özdoğan, M, “Laparoskopik kolesistektomilerde oral ve intravenöz antibiyotik profilaksisinin karşılaştırılması”, Sözlü sunum, Ulusal Cerrahi Kongresi, 45, Antalya, 2008

46. Karaca, A.S., Gündoğdu, H., Ersoy, E. ve Özdoğan, M, ”Cerrahların kasık fıtığı ameliyatı onarım yöntemleri ve yöntem seçimine etki eden faktörler” Sözlü sunum, Ulusal Cerrahi Kongresi, 121, Antalya, 2008

47. Gündoğdu, H., Ersoy, E., Aktimur, R., Devay A.Ö., Özdoğan, M. ve Temel, H, “Gastrointestinal kanserli hastaların nütrisyonel durumunun saptanmasında NRS-2002 ve SGD”, Sözlü sunum, Ulusal Cerrahi Kongresi, 128, Antalya, 2008

48. Özdoğan, M., Gündoğdu, H., Devay, A.Ö., Ersoy, E. ve Yaşar, U, “Total gastrektomi sonrası gelişen şilöz asite yaklaşım”, Poster sunumu, KEPAN, 11, Ankara, 2009

49. Gündoğdu, H., Ersoy, E., Aktimur, R., Devay A.Ö., Özdoğan, M. ve Temel, H, “Gastrointestinal kanserli hastaların nütrisyonel durumunun saptanmasında NRS-2002 ve SGD”, Poster sunumu, KEPAN, 19, Ankara, 2009

50. Köseoğlu, Z., Kuvvetli, A., Kösenli, Ö., Oruç, C., Önel, S., Daş, K., Akova, A. ve Özdoğan, M, “Yoğun bakıma yatan travma hastalarında başvuru esnasında saptanan artmış nütrisyonel risk komplikasyon gelişimi ile ilişkilidir”, Poster sunumu, KEPAN, 20, Ankara, 2009

51. Devay, A., Özdoğan, M., Ersoy, P., Gündoğdu, H., Aktimur, R., Göğkuş, S., Devay, S.D., Uçankuş, N.L. ve Kodsak, Ş, “Hafif ve Orta Derecede Hipoterminin Hepatektomi Yapılan Sıçanlarda Karaciğer Rejenerasyonu, Karaciğer hasarı ve Apoptoz Üzerine Etkisi”, Sözlü sunum, 5. Cerrahi Araştırma Kongresi, 52, Ankara, 2009

52. Özdoğan, M., Kuvvetli, A., Akova, A., Abaylı, B., Daş, K., Önel, S., Gülnerman, Y.C. ve Aydin, M, “Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu Sırasında Anterior Vagusun Hepatik Dalının Kesilmesinin Safra Kesesi Fonksiyonları Üzerine Etkisi: Prospektif Randomize Kontrollü Çalışma”, Sözlü sunum, 5. Cerrahi Araştırma Kongresi, 52, Ankara, 2009

53. İkiz, G., Kuvvetli, A., Atalay, B.G., Özdoğan, M. Subjektif Global Değerlendirme ve Nütrisyonel Risk Skorlama-2002 Yöntemlerinin Postoperatif Mortalite ve Komplikasyon Öngörüsü Üzerine Etkisi, Sözlü Sunum, (Ödüllü seçilmiş bildiri), 18, KEPAN, Antalya, 2011

54. Kuvvetli, A., Atalay, BG., Deniz, E., Gökler, C., Önal, S., Özdoğan, M. Üçüncü basamak bir sağlık kuruluşunda nütrisyon destek ekibi oluşturulması ve işleyişi. Poster sunumu. 68, KEPAN, Antalya, 2011

55. Önel, S., Karateke, F., Özyazıcı, S., Kuvvetli, A., Gülnerman, YC., Özdoğan, M. Ektopik Meme Kanseri: Olgu sunumu. Poster sunumu, 11. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 186, Antalya, 2011

56. Önel, S., Menekşe, E., Karateke, F., Daş, K., Aziret, M., Özdoğan, M. Meme koruyucu cerrahide rhomboid flep kullanımı. Poster sunumu, 11. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 133, Antalya, 2011

57. Öztürk, A.B., Özenli, Y., Önel, S., Özdoğan, M. Organik nedene bağlı olmayan mastaljili hastalarda yaşam kalitesi. Poster sunumu, 11. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 200, Antalya, 2011

58. Daş, K., Özdoğan, M., Oruç, C., Gülnerman, YC., Karatele, F. Foley kateterler ile balon tamponad kontrol edilemeyen retroperitoneal pelvik kanamalarda etkilimidir?: Olgu sunumu. 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Poster sunumu, 97, Antalya, 2011

59. Daş, K., Bali, İ., Oruç, C., Özdoğan, M., Karatele, F., Özyazıcı, S. Laparoskopik apendektomi konvansiyonel apendektomi kadar güvenlidir: Retrospektif çalışma. 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Poster sunumu, 70, Antalya, 2011

60. Karateke, F., Özdoğan, M., Özyazıcı, S., Daş, K., Önel, S., Gülnerman, YC. Penetran karın travmalarının tanısal laparoskopi ile yönetimi: Prospektif nonrandomize çalışma. 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Sözlü sunum, 41, Antalya, 2011

61. Daş, K., Menekşe, E., Karateke, F., Özdoğan, M., Önel, S., Gülnerman, Y.C., Sözen, S., Demirtürk, P. Gastroenteropankreatik Nöroendokrin tümörlerde cerrahi deneyimimiz. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, Poster sunumu, PB-768, İzmir, 2012

63. Menekşe, E., Özyazıcı, S., Kuvvetli, A., Karateke, F., Daş, K., Gökler, C., Sözen, S., Özdoğan, M. Braun anastomoz invejinasyonu: 2 olgu sunumu. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, Poster sunumu, PB-763, İzmir, 2012

64. Daş, K., Kocabıyık, N., Önel, S., Kahraman, Ö., Menekşe, E., Bingöl, N., Karateke, F., Özdoğan, M. Adana ilinde meme kanseri tarama programı ve sonuçları. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, Poster sunumu, PB-707, İzmir, 2012

65. Menekşe, E., Önel, S., Karateke, F., Daş, K., Bali, İ., Bozkurt, H., Sözen, S., Özdoğan, M. Virjinal meme hipertrofisi: olgu sunumu. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, Poster sunumu, PB-680, İzmir, 2012

66. Özdoğan, M., Menekşe, E., Karateke, F., Daş, K., Arslan, E., Özyazıcı, S., Gülnerman, Y.C., Önel, S. Rektum kanserini taklit eden soliter rektal ülserde laparoskopik rektopeksi uygulaması: Olgu sunumu. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, Poster sunumu, PB-584, İzmir, 2012

67. Karateke, F., Menekşe, E., Daş, K., Önel, S., Bozkurt, H., Sözen, S., Demirtürk, P., Özdoğan, M. Pankreasın kistik neoplazileri. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, Poster sunumu, PB-450, İzmir, 2012

68. Menekşe, E., Daş, K., Karateke, F., Aziret, M., Doğan, Ü.B., Önel, S., Bali, İ., Özdoğan, M. Kist hidatik intrabilier rüptüründe endoskopik retrograd kolanjiografinin yeri. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, Poster sunumu, PB-408, İzmir, 2012

69. Önel, S., Karateke, F., Menekşe, E., Daş, K., Özdoğan, M., Özyazıcı, S., Bali, İ., Özdaş, S. Prolen yama ile anterior preperitoneal yaklaşımlı inguinofemoral herni onarımında geliştirdiğimiz teknik. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, Poster sunumu, PB-329, İzmir, 2012

70. Karateke, F., Özyazıcı, S., Daş, K., Menekşe, E., Bozkurt, H., Özdoğan, M. Lichtenstein ile Ultrapro Hernia System fıtık onarımının erken dönem sonuçlarının karşılaştırılması: Prospektif randomize çalışma. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, Poster sunumu, PB-322, İzmir, 2012

71. Özyazıcı, S., Karateke, F., Daş, K., Menekşe, E., Özdoğan, M. Primer karın ön duvarı aktinomikozisi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, Poster sunumu, PB-180, İzmir, 2012

72. Daş, K., Özdoğan, M., Karateke, F., Menekşe, E., Önel, S., Özyazıcı, S., Sözen, S., Arslan, E. Ciddi sekonder peritonit nedeni ile relaparotomiler yapılan hastalarda APACHE II, SAPS II ve P-POSSUM skorlama sistemlerinin karşılaştırılması. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, Sözel sunum, SB-77, İzmir, 2012

73. Önel, S., Menekşe, E., Karateke, F., Daş, K., Aziret, M., Bülbüloğlu, G.C., Sakman, G., Özdoğan, M. Meme koruyucu cerrahide standart yöntemle Rhomboid flep uygulamasının karşılaştırılması. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, Sözel sunum, SB-39, İzmir, 2012

74. Özkaya, M., Özdoğan, M., Özyazıcı, S., Daş, K., Önel, S., Menekşe, E., Karateke, F., Bali, İ. Özofagus divertiküllerinde minimal invazif yaklaşım. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, Sözel sunum, SB-22, İzmir, 2012

75. Karateke, F., Özyazıcı, S., Daş, K., Menekşe, E., Uzun, AS., Önel, S., Özdoğan, M., Özmen, M., Ağalar, F., Ertekin, C. Türkiye’deki genel cerrahların penetran karın travmalarına yaklaşım değerlendirme anketi. 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Sözel sunum, 17, Antalya, 2013

76. Daş, K., Uzun, AS., Erkılıç, A., Analay, H., Karateke, F., Özdoğan, M., Özaltun, M. Suriye iç savaşında yaralanan ve Türkiye’de yanık merkezimizde tedavi gören yanık hastalarının prospektif analizi. 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Sözel sunum, 21, Antalya, 2013

77. Özdogan, HK., Karateke, F., Özaltun, P., Özdoğan, M., Özyazıcı, S., Menekşe, E., Gökler, C., Ersoy, E. İntraabdominal sepsisli yoğun bakım hastalarında red cell distribution width değerlerinin mortalite tahminindeki öngörü değeri. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Poster sunumu, PS-0164, Antalya, 2014

78. Bali, İ., Oruç, C., Emir, S., Özyazıcı, S., Menekşe, E., Karateke, F., Akküçük, S., Özdoğan, M. Laparoskopik apandektomide endoloop ve sütür ligasyon kullanımı. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Poster sunumu, PS-0551, Antalya, 2014

79. Menekşe, E., Turan, Ü., Özyazıcı, S., Karateke, F., Özaltun, P., Bali, İ., Daş, K., Özdoğan, M. Karaciğer kist hidatikli hastalarda i,ntrabiliyer fi,stül ve kırmızı kan hücresi dağılım genişliği ile ilişkisi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Poster sunumu, PS-0802, Antalya, 2014

Kitap bölümleri:

1. Özdoğan, Mehmet. Genel Vücut Travmalı Hastaya Yaklaşım. Editörler: Eryılmaz, M., Dizer, U. “Afet Tıbbı” içinde, 2004, Berkay Matbaası, Ankara, s:751-756

2. Özdoğan, Mehmet. Travmadan Korunma. Editörler: Taviloğlu, K., Ertekin, C., Güloğlu, R., “Travma ve Resüsitasyon Kurs Kitabı” içinde, 2005, Logos Yayıncılık, İstanbul, s:229-231

3. Özdoğan, Mehmet ve Gündoğdu, Haldun. Dalak Enfarktüsü. “Acil Cerrahi Kitabı” içinde, 2009, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, s:563-567

4. Özdoğan, Mehmet. Abdominal Travmalar. “Sayek Temel Cerrahi, 4. Baskı” içinde, 2012, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, s:489-506

 

Çeviri Bölümleri:

1. Crohn Hastalığının Cerrahi Tedavisi. Çeviri Editörü: Doç. Dr. Mahir Özmen. “Mastery of the Surgery 5. Baskı” içinde, 2011, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, s:1408

2. Abdominal Travmalar. Çeviri Editörü: Doç. Dr. Salim Satar. “Current Problems in Emergency Medicine” içinde, 2012, Nobel Tıp Kitabevleri, Adana, s:363

3. Gecikmiş Primer Kapama ve Deri Greftlemesi. Çeviri Editörü Doç. Dr. Mehmet Eryılmaz. “Savaş Cerrahisi” içinde, 2010, Bilimse Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd. Şti. Ankara, s:231

 

Davetli konuşmalar ve diğerleri:

1. Transportasyon Afetlerinin Tıbbi Verileri ve Öneriler. Panelist, I. Ulusal Afet Tıbbı Kongresi, Antalya, 2004

2. Triaj Simülasyon Eğitimi. Workshop Yöneticisi, I. Ulusal Afet Tıbbı Kongresi, Antalya, 2004

3. Acil Serviste Travma Organizasyonu. Panelist, I. Türk – Alman Acil ve Ambülans Kongresi, İstanbul, 2005

4. Majör Travma Hastasının İzlem ve Tedavisi. Cerrahi Yoğun Bakım Kursu, Ankara, 2006

5. Kaza Alanında Travma Yönetimi Sempozyumu. Panelist, Afyon, 2006

6. Afet Tıbbı, III. IV. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi. Oturum başkanı, Ankara, 2006

7. Şok ve Sıvı Tedavisi, Acil Tıp Asistanları Oryantasyon Eğitimi Programı, Ankara, 2006

8. Resüsitatif Torakotomi, VI. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. Panelist, Antalya, 2007

9. Hemorajik Şok, Güncel Stratejiler. Panelist, IV. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, 2007

10. Çoklu Travma Hastasında Multidisipliner Yaklaşım. Moderatör, IV. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, 2007

11. Delici Kesici Karın Yaralanmalarında Yandaş-Karşıt Görüş. Panelist, Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008

12. Cerrahi Alan Enfeksiyonları. Webinar Toplantısı, Adana, 2008

13. Olağandışı Durumlarda Yoğun Bakım. Oturum başkanı, V. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, Adana, 2008

14. “Prehospital mass casualty exercise & trauma management course” moderatörü, ESTES (European Society of Trauma and Emergency Surgery), Antalya, 2008

15. Hasar Kontrol Cerrahisi. Panelist, VI. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, Konya, 2009

16. Ciddi Karaciğer ve Pankreas Travmaları. Tartışmacı, 9. Ulusal Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Kongresi, Bursa, 2009

17. Şoklu Olgularda Güncel Tedavi Rejimleri. Panelist, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010

18. Akut Mezenter İskemisi (İkincil bakı / Rezeksiyon / Laparoskopik yaklaşım). Panelist, 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010

19. Hasar Kontrol Resüsitasyonu - Değişen – Değişmeyen. Panelist, Uludağ Üniversitesi 4. Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, Bursa, 2011

20. İntraabdominal enfeksiyonlar ve cerrahi alan enfeksiyonları, Panelist, Güney Anadolu Cerrahi Derneği, Genel Cerrahide Sorunlu Hastalıklar Sempozyumu, Adana, 2011

21. Ameliyathanede Güvenli Cerrahi Uygulamaları, Hemşirelik Eğitim Sempozyumu, Adana, 2011

22.  Mezenter İskemi, Panelist, 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011

23. Pankreatiko-duodenal travmalar, Panelist, Günel Anadolu Cerrahi Derneği, Benign Gastrointestinal Hastalıklar Sempozyumu, Adana, 2012

24. Hasar Kontrol Resüsitasyonu, Panelist, 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012

25. Tartismali vaka paneli: Travma/cerrahi hastasında beslenme, Panelist. Dahili – Cerrahi Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, 2012

26. Moderatör, sözlü bildiri oturumu. Dahili – Cerrahi Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, 2012

27. Kritik cerrahi hastada parenteral beslenme ve ürün profili. Konuşmacı, Kritik cerrahi hastada beslenme destek tedavisi kursu içinde. 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013

28. Oturum Başkanı, Sözlü bildiri oturumu-1. 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013

29. Travma Hastasında Kanama Bozukluklarının Yönetimi, Panelist, 10. Ulusal Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Kongresi, İstanbul, 2013

30. Travma Olguları (İnteraktif panel), Panelist, 19. Ulusal Cerrahi Kongresi,  Antalya, 2014