HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

İlk ve Acil Yardım Programı

ULUSLARARASI AFET VE ACİL TIP KONGRESİ

ULUSLARARASI AFET VE ACİL TIP KONGRESİ


Yayın Tarihi: 20.07.2016


Paylaş

LinkedIn'de Paylaş
LinkedIn'de Paylaş
Uluslararası Afet ve Acil Tıp kongresine Hasan Kalyoncu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğretim elemanları Yard. Doç. Dr. Semra ÇELİKLİ ve Öğr. Gör. Hakan AVAN katılımda bulunmuştur. Kongrede Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Yard. Doç. Dr. Semra ÇELİKLİ Afetlerde Hastane Öncesi Aci Sağlık Hizmetleri konulu panelde ve Sözlü Sunumlarda oturum başkanlığı, İlk Yardım Eğitimlerinin Afetlere Hazırlıktaki Rolü konulu sunumu ile katılmış, Öğr. Gör. Hakan AVAN Afetlerde Buz dağı: Depremler ve Tarfik Kazaları' adlı çalışması ile poster sunumunda bulunmuştur.